Home " Inzichten"De specialisatie van...

 

SPECIALISATIE: EEN BELOFTE VAN DOELTREFFEND PROJECTMANAGEMENT

Projecten en bedrijfsstrategie

 

PRESTATIES EN EFFICIËNTIE

 

De strategische keuzes van ondernemingen zijn altijd ingegeven geweest door twee soorten prestaties: economische prestaties en organisatorische prestaties. Maar om een combinatie van de twee vruchten af te laten werpen, is het nodig om op het juiste moment de juiste keuzes te maken ... en te weten hoe het organisatorische in dienst van het economische kan worden gesteld.

VEELZIJDIGHEID, OF DE KUNST OM MEER TE DOEN MET MINDER?

 

Alle bedrijven willen in de toekomst groeien, en allemaal vrezen ze het glazen plafond. Agentschappen vormen natuurlijk geen uitzondering op deze regel ... Om zichzelf te structureren, te ontwikkelen, de kosten te beperken en economisch te blijven presteren, is het voor hen een uitdaging om de productiviteit te verhogen.

 

En daarvoor blijkt een oplossing te bestaan: veelzijdigheid!  

Want veelzijdigheid is in principe de belofte van flexibiliteit voor werknemers - en dus voor projecten, toch? De multitaskende werknemer is overal, er wordt voor alles een beroep op hem of haar gedaan … en inderdaad, soms voor niets.

Teamwork - WMH Project

LANG LEVE DE SPECIALISATIE

 

De grens van veelzijdigheid is een grens van niveau: als je in alles specialist bent, ontwikkel je nergens expertise in.

Maar als het erom gaat onze klanten ’The best or nothing’ te geven, is deskundigheid nog steeds het meest relevant: tot het tegendeel is bewezen, is de juiste persoon op de juiste plaats de enige manier om de belofte van optimale efficiëntie waar te maken.  

Het resultaat is dat naarmate de organisatie van de onderneming zich aanpast, het verwachtingsniveau stijgt en het begrip toegevoegde waarde zijn volle betekenis krijgt.

De reikwijdte van ieders werk wordt kleiner, wat de expertise ten goede komt. Het woord ontwikkeling wordt het synoniem bij uitstek van wendbaarheid.

VERHOGING VAN DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN PROJECTMANAGEMENT

 

Met name projectmanagement creëert veelzijdige, multitaskende werknemers die meerdere petten op hebben. Welk verschil maakt specialisatie hierbij? Het biedt de garantie dat er nog steeds series zijn, maar deze keer zijn het seriedoeners en serie-ondernemers: deskundigen op hun gebied.

De serial doener is een meester in het in stelling brengen van menselijke, technische en logistieke middelen. Voor hem is het moment dat telt vooral het nu.

Hij heeft slechts één doel voor ogen: dat de uitvoering van het evenement waaraan hij zich wijdt als ’perfect’ worden ervaren - zowel qua concept als qua uitvoering.

De serial ondernemer zit in het projectteam. Zoals de naam al doet vermoeden is hij een ondernemer bij uitstek die een project in zijn geheel leidt. Hand in hand met de klant, maar niet alleen! Als kapitein schakelt hij deskundigen in, adviseert hij, zaait hij, oogst hij, vertaalt hij en legt hij de essentiële bouwstenen voor het project dat zijn klant van de grond wil krijgen.

En hij verlaat het schip pas als het veilig terug in de haven is toegekomen!

DE MENS IN HET HART

Moet het nog gezegd worden? Mensen zijn het essentiële kapitaal van onze onderneming. Junior en senior projectmanagers kunnen hun specialisatie binnen de expertise projectmanagement verder perfectioneren: de mogelijkheid om hun beste vaardigheden aan te wenden ten voordele van projecten, en zo de koers van hun loopbaan bepalen.

 

Dit is nodig om het beste talent te motiveren, te betrekken, aan te trekken en op lange termijn te behouden ... Dat is voordelig voor iedereen: voor ons als agentschap, voor u als klant én voor het talent bij ons in huis ... of binnenkort bij ons in huis!

ACTUELE ONDERWERPEN

BEELD 2023

Bijgesneden opname van een groep zakenmensen die een plant vasthouden die uit de grond groeit

Een MVO-norm? Maar waarvoor? Toen de evenementenindustrie ISO 20121 creëerde...

Storytelling

Fusies & Overnames - Bedrijfsstrategie

Fusie en creatie – Bedrijfsstrategie